Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/82/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Malborka na lata 2004-2012

Uchwała Nr X/82/2007 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Malborka na lata 2004-2012

2015-05-18 10:12:24
Uchwała nr X/76/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - IV zmiana

Uchwała nr X/76/2007 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - IV zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr X /77/2007 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowywania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych oraz trybu i procedury aktualizacji oraz uchwalania nowych edycji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych

Uchwała nr X /77/2007 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowywania Wieloletnich Programów Inwestycyjnych oraz trybu i procedury aktualizacji oraz uchwalania nowych edycji Wieloletnich Programów Inwestycyjnych
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr NR X /78/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu nieruchomości: ul. Derdowskiego 3

Uchwała nr NR X /78/2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu nieruchomości: ul. Derdowskiego 3
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr X/81/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malborka na lata 2004 - 2012

Uchwała nr X/81/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Malborka na lata 2004 - 2012
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr X/80/2007 w sprawie utworzenia jednostek budżetowych samobilansujących się

Uchwała nr X/80/2007 w sprawie utworzenia jednostek budżetowych samobilansujących się
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr X /75/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Malbork na lata 2007 - 2013

Uchwała Nr X /75/2007 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Miejskiej Malbork na lata 2007 - 2013
2008-11-20 14:52:58
Uchwała NR X /79/ 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym oraz zamianę nieruchomości

Uchwała NR X /79/ 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym oraz zamianę nieruchomości
2008-11-20 14:52:58