Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XI/90/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 zmieniająca uchwałę nr 261/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24.02.005 r. w spawie ustanowienia stref komunikacji miejskiej, cen biletów i opłat dodatkowych w środkach komunikacji miejskiej MZK

UCHWAŁA NR XI/90/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 zmieniająca uchwałę nr 261/XXXII/05 Rady Miasta Malborka z dnia 24.02.005 r. w spawie ustanowienia stref komunikacji miejskiej, cen biletów i opłat dodatkowych w środkach komunikacji miejskiej MZK

2015-05-18 10:16:48
Uchwała nr XI/84/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 zmieniająca uchwałę Nr 168/XXII/04 Rady Miasta Malborka z dnia 29.04.04r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Malborka

Uchwała nr XI/84/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 zmieniająca uchwałę Nr 168/XXII/04 Rady Miasta Malborka z dnia 29.04.04r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
UCHWAŁA NR XI/85/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji dziesiątego budynku wielorodzinnego - K - przez MTBS

UCHWAŁA NR XI/85/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji dziesiątego budynku wielorodzinnego - K - przez MTBS
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515

Uchwała Nr XI/86/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy finansowej dla Województwa Pomorskiego przy przebudowie drogi wojewódzkiej nr 515
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska w Malborku

Uchwała Nr XI/87/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Straż Miejska w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XI/88/07 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 roku w sprawie: utworzenia i przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego

Uchwała Nr XI/88/07 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 roku w sprawie: utworzenia i przystąpienia Gminy Miejskiej Malbork do Stowarzyszenia Gmin Powiatu Malborskiego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XI/94/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - VI zmiana

Uchwała nr XI/94/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - VI zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XI/83/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - V zmiana

Uchwała nr XI/83/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - V zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych

Uchwała Nr XI/91/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28 czerwca 2007 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na ławników sadowych

Uchwała Nr XI/92/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 28.06.07 w sprawie wyrażenia opinii o kandydatach na ławników sadowych
2008-11-20 14:52:58