Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XI/127/11

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2011 rok – VIII zmiana
2011-10-13 14:37:26
Uchwała Nr XI/126/11

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII /438 /10 z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia
trybu   udzielania   i   rozliczania   dotacji   dla   publicznych   i   niepublicznych   jednostek
oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.
2011-10-13 14:36:24
Uchwała Nr XI/125/11

  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty Kultury i Sportu  
Rady Miasta Malborka
2011-10-13 14:34:43
Uchwała Nr XI/124/11

 w  sprawie  zmiany  Uchwały  XXXV/328/09  Rady  Miasta  Malborka  z  dnia  26  marca  2009r.w
sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Malbork”
2011-10-13 14:33:09
Uchwała Nr XI/123/11

 w  sprawie  zmiany  Uchwały  nr  251/XL/97  z  dnia  30  grudnia  1997r.  w  sprawie  przyznawania
środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
2011-10-13 14:32:03
Uchwała Nr XI/122/11

  w sprawie zmiany Uchwały nr III/11/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie powołania
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego z siedzibą w Malborku, ul. Żeromskiego 45
2011-10-13 14:31:25
Uchwała Nr XI/121/11

w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/482/10 Rady Miasta Malborka z dnia 5 listopada 2010 w sprawie przyjęcia na rok 2011 Programu Współpracy Gminy Miejskiej Malbork z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców miasta Malborka
2011-10-13 14:29:58
Uchwała nr XI/120/11

 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  zamiarze  zamiany,  bądź  przekazania
nieruchomości pomiędzy Gminą Miasta Malborka a Skarbem Państwa.
2011-10-13 14:22:57
Uchwała nr XI/119/11

 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie w trybie bezprzetargowym na okres do 15 lat nieruchomości komunalnej niezabudowanej położonej w Malborku przy ul. Toruńskiej.
2011-10-13 14:21:19
Uchwała Nr XI/118/11

 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlowych, zakładów gastronomicznych i usługowych zlokalizowanych na terenie miasta Malborka.
2011-10-13 14:18:27