Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/113/11

 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na pokrycie kosztów pobytu w Pogotowiu Socjalnym w Elblągu osób nietrzeźwych zamieszkałych na terenie Miasta Malborka w Izbie wytrzeźwień.
2011-08-31 11:06:24
Uchwała Nr X/112/11

 w sprawie przystąpienia Miasta Malbork do realizacji projektu pn. „Inwestuj w Malbork – kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych”
2011-08-31 11:04:32
Uchwała Nr X/111/11

 w sprawie zmiany Statutu Miasta Malborka
2011-08-31 11:01:40
Uchwała Nr X/110/11

 w sprawie utworzenia na obszarze miasta Malborka odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
2011-08-31 10:58:26
Uchwała Nr X/109/11

 w sprawie zatwierdzenia Protokółu dodatkowego Nr 2 do Zakładowego układu zbiorowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku
2011-08-31 10:55:26
Uchwała nr X/108/11

 w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla sportowców i trenerów za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej.
2011-08-31 10:53:25
Uchwała Nr X/107/11

 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami
2011-08-31 10:51:06
Uchwała nr X/106/11

 w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania
2011-08-31 10:46:50
Uchwała nr X/105/11

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
2011-08-31 10:41:06
Uchwała nr X/104/11

 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim prowadzonym przez Miasto Malbork, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
2011-08-31 10:39:13