Dokumenty niejawne: 

 

  

1. akcja kurierska,

2. postępowanie sprawdzające dot. dostępu do informacji niejawnych,

3. nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych,

4. rejestracja przedpoborowych,

5. dzienniki i rejestry do rejestracji pism niejawnych

6. dot. poboru,

7. dot. stałego dyżuru,

8. plan obrony cywilnej,

9. regulamin na czas "W"

10. polityka bezpieczeństwa

11. instrukcja zarządzania systemem informatycznym

 


Liczba odwiedzin : 1763
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Koniszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Przemysław Zbróg
Czas wytworzenia: 2005-07-05 14:33:22
Czas publikacji: 2005-07-05 14:33:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak