Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IX/85/11

 w sprawie informacji o kandydatach na ławników sądowych.
2011-07-12 12:02:28
Uchwała Nr IX/84/11

 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądów powszechnych.
2011-07-12 12:01:15
Uchwała nr IX/83/11

 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
2011-07-12 12:00:16
Uchwała nr IX/82/11

 w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – IV zmiana
2011-07-12 11:58:56
Uchwała nr IX/81/11

 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2011 rok – IV zmiana
2011-07-12 11:57:28
Uchwała Nr IX/80/11

 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
2011-07-12 11:56:33
Uchwała Nr IX/79/11

 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
2011-07-12 11:54:45