Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XIV/105/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok X zmiana

Uchwała nr XIV/105/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok X zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XIV/104/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok IX zmiana

Uchwała nr XIV/104/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok IX zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XIV/113/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla jednostek oświatowych spoza sektora publicznego

Uchwała nr XIV/113/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla jednostek oświatowych spoza sektora publicznego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku

Uchwała Nr XIV/106/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Centrum w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Piaski II w Malborku.

Uchwała Nr XIV/109/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy przemysłowej Piaski II w Malborku.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XIV/110/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Uchwała nr XIV/110/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania jednostki budżetowej Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XIV/111/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku

Uchwała nr XIV/111/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007r.w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i uzgodnienia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników jednostki budżetowej Malbork Welcome Center Centrum Turystyki w Malborku
2008-11-20 14:52:58
Uchwała NR XIV/112/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 zmieniająca uchwałę nr 127 /XV/03 Rady Miasta Malborka z dnia 18 grudnia 2003r w spawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork.

Uchwała NR XIV/112/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 zmieniająca uchwałę nr 127 /XV/03 Rady Miasta Malborka z dnia 18 grudnia 2003r w spawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Malbork.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XIV/108/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Centrum oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Śródmieściu miasta Malborka.

 
2007-09-24 13:46:29
Uchwała Nr XIV/107/2007 Rady Miasta Malborka z dnia 14 września 2007 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami:ul. Zapolskiej, ul. Słowackiego, Al. Sprzymierzonych, ul. Rodziewiczówny, Armii Krajowej oraz ul. Bażyńskiego

 
2007-09-24 13:43:38