Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVII/126/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r.zmieniająca uchwałę Nr XV/116/07 Rady Miasta Malborka z dnia 27 września 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała nr XVII/126/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r.zmieniająca uchwałę Nr XV/116/07 Rady Miasta Malborka z dnia 27 września 2007r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVII/127/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - XIII zmiana

Uchwała nr XVII/127/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok - XIII zmiana
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/128/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Miasta Malborka

Uchwała Nr XVII/128/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na własność w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych przeznaczonych na cele publiczne, stanowiących własność Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/129/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych

Uchwała Nr XVII/129/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/130/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Malborka

Uchwała Nr XVII/130/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVII/131/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork.

Uchwała nr XVII/131/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Malbork.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 o udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XVII/132/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 o udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/133/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...)

Uchwała Nr XVII/133/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat (...)
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVII/134/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla jednostek oświatowych spoza sektora publicznego

Uchwała nr XVII/134/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 roku w sprawie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników oraz zakupu jednolitego stroju dla jednostek oświatowych spoza sektora publicznego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVII/ 135/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na okres kadencji 2008 - 2011.

Uchwała Nr XVII/ 135/07 Rady Miasta Malborka z dnia 25 października 2007 r w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Malborku na okres kadencji 2008 - 2011.
2008-11-20 14:52:58