Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr XVIII/137/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.

Uchwała nr XVIII/137/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Malborskiemu na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVIII/138/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego

Uchwała Nr XVIII/138/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 udzielenia przez Gminę Miejską Malbork pomocy rzeczowej dla Województwa Pomorskiego
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVIII/139/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok XIV zmiana.

Uchwała nr XVIII/139/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Miasta na 2007 rok XIV zmiana.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVIII/140/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku 2008.

Uchwała nr XVIII/140/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku 2008.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVIII/141/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Uchwała nr XVIII/141/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała XVIII/142/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Malborka

Uchwała XVIII/142/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVIII/143/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.

Uchwała nr XVIII/143/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Malborka.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała nr XVIII/144/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 30 lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka

Uchwała nr XVIII/144/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres do 30 lat nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.

Uchwała Nr XVIII/145/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia sekretarza miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku.
2008-11-20 14:52:58
Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku

Uchwała Nr XVIII/146/07 Rady Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie powiadomienia skarbnika miasta o obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku
2008-11-20 14:52:58