Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała nr 103/XII/03 w sprawie: wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

2005-07-06 10:33:57
Uchwała nr 102/XII/03 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Piaski w Malborku, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2005-07-06 10:32:26
Uchwała nr 101/XII/03 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w dzielnicy Kałdowo w Malborku, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2005-07-06 10:29:49
Uchwała nr 100/XII/03 w sprawie nadania nowych nazw ulic.

2005-07-06 10:28:21
Uchwała nr 99/XII/03 w sprawie wniesienia aportem do spółki Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Miasta Malborka

2005-07-06 10:26:19
Uchwała nr 98/XII/03 w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Malborku.

2005-07-06 10:21:36
Uchwała nr 97/XII/03 zmieniająca Uchwałę Nr 30/V/03 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Malborka.

2005-07-06 10:19:11
Uchwała nr 96/XII/03 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ustanowionej w Malborku.

2005-07-06 10:03:13
Uchwała nr 95/XII/03 w sprawie udzielenia poręczenia pożyczki dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Malborku sp. z o.o.

2005-07-06 10:01:48
Uchwała nr 93/XII/03 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2003 rok - IV zmiana.

2005-07-06 09:59:54