Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 118/XIV/03 w sprawie udzielenia poparcia finansowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa służb ratowniczych podległych w swych działaniach Staroście Powiatu Malborskiego.

2005-07-06 10:49:24
Uchwała Nr 117/XIV/03 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości budynkowych stanowiących własność PKP S.A.

2005-07-06 10:47:50
Uchwała Nr 116/XIV/03 w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania Medalu “Zasłużony dla Miasta Malborka”

2005-07-06 10:46:08
Uchwała Nr 115/XIV/03 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu udzielonego na bieżącą działalność dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku Sp. z o.o.

2005-07-06 10:44:32
Uchwała Nr 114/XIV/03 uchylająca uchwały w sprawie ulg i zwolnień podatku od nieruchomości.

2005-07-06 10:43:13
Uchwała Nr 113/XIV/03 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku 2004.

2005-07-06 10:41:47
Uchwała Nr 112/XIV/03 w sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psa, terminu jego poboru na terenie Miasta.

2005-07-06 10:40:16
Uchwała Nr 111/XIV/03 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

2005-07-06 10:38:44
Uchwała Nr 110/XIV/03 w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

2005-07-06 10:37:12
Uchwała Nr 109/XIV/03 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta.

2005-07-06 10:11:43