Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Statut Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku - załącznik do Uchwały Nr 127/XV/03

2005-07-06 11:09:03
Uchwała Nr 127/XV/03 w sprawie zmiany statutu jednostki organizacyjnej gminy miejskiej Malbork.

2005-07-06 11:06:42
Uchwała Nr 126/XV/03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla Miasta Malborka.

2005-07-06 11:05:30
Uchwała Nr 125/XV/03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla Miasta Malborka.

2005-07-06 11:04:15
Uchwała Nr 124/XV/03 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2003 roku przez Samorząd Województwa Pomorskiego dla Miasta Malborka.

2005-07-06 11:03:11
Uchwała Nr 123/XV/03 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat gruntu komunalnego na którym zlokalizowany jest kiosk handlowy przy ul. Sienkiewicza.

2005-07-06 11:02:17
Uchwała Nr 122/XV/03 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości stanowiącej własność PKP S.A. w zamian za wygaszenie części zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

2005-07-06 11:01:19
Uchwała Nr 121/XV/03 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów komunalnych nieruchomości budynkowych stanowiących własność PKP S.A.

2005-07-06 11:00:20
Uchwała Nr 120/XV/03 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na wolnym rynku na rzecz Gminy Miasta Malborka lokali mieszkalnych przeznaczonych dla rodzin wykwaterowanych z budynków przy ul. Głównej 19 i 19a

2005-07-06 10:59:10
Uchwała Nr 119/XV/03 w sprawie zmian budżetu miasta na 2003 rok - VI zmiana.

2005-07-06 10:57:43