Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 134/XVI/03 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania celem zabezpieczenia dofinansowania projektu w ramach “Programu wyrównywania różnic miedzy regionami” – obszar D.

2005-07-06 11:19:21
Uchwała Nr 133/XVI/03 w sprawie: przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części miasta Malbork, przy kanale Ulgi, w granicach określonych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

2005-07-06 11:18:35
Uchwała Nr 132/XVI/03 w sprawie: przyjęcia przez gminę miasto Malbork zadań z zakresu administracji rządowej.

2005-07-06 11:17:26
Uchwała Nr 131/XVI/03 w sprawie “Planu modernizacji i rozwoju urządzeń kanalizacyjnych na lata 2003-2006” przyjętego przez Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa “NOGAT” sp. z o.o. w Kałdowie Wsi.

2005-07-06 11:16:15
Uchwała Nr 130/XVI/03 w sprawie przyjęcia ceny za odprowadzanie ścieków z terenu miasta Malbork do oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wieś, Gmina Malbork.

2005-07-06 11:15:19
Uchwała Nr 129/XVI/03 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2003 roku.

2005-07-06 11:14:11
Uchwała Nr 128/XVI/03 w sprawie zmian budżetu Miasta na 2003 rok - VII zmiana.

2005-07-06 11:12:48