Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 138/XVII/04 w sprawie “Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Malborku na lata 2004-2006”.

2005-07-06 11:25:12
Uchwała Nr 137/XVII/04 w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujące na terenie Miasta Malborka, za wodę pobraną z miejskich urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za wprowadzanie ścieków do miejskich zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

2005-07-06 11:24:09
Uchwała Nr 136/XVII/04 w sprawie przyjęcia zadań Powiatu Malborskiego w zakresie utrzymania dróg powiatowych.

2005-07-06 11:22:33