Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr VIII/78/11

 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Malborka”
2011-06-07 10:33:03
Uchwała Nr VIII/77/11

 w sprawie nadania tytułu „Zasłużona dla Miasta Malborka”
2011-06-07 10:31:48
Uchwała nr VIII/76/11

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Malbork.
2011-06-07 10:30:07
Uchwała Nr VIII/75/11

 w sprawie likwidacji Miejskiego Zespołu Ekonomiczno–Administracyjnego Szkół w Malborku.
2011-06-07 10:28:37
Uchwała Nr VIII/74/11

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół oraz niektórych innych uchwał.
2011-06-07 10:27:23
Uchwała nr VIII /73/11

 w sprawie: wykazu kąpielisk na rok 2011 na terenie Gminy Miasta Malbork.
2011-06-07 10:25:58
Uchwała Nr VIII/72/11

 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla miasta Malborka
2011-06-07 10:24:43
Uchwała Nr VIII/71/11

 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej.
2011-06-07 10:22:37
Uchwała nr VIII/70/11

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – III zmiana
2011-06-07 10:20:12
Uchwała nr VIII/69/11

w sprawie zmian budżetu Miasta na 2011 rok – III zmiana
2011-06-07 10:08:32