Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 165/XXI/04 w sprawie wdrożenia Miejskiego Programu Pomocy Społecznej na rok 2004.

2005-07-06 12:06:44
Uchwała Nr 164/XXI/04 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka pomocy Społecznej w Malborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

2005-07-06 12:04:48
Uchwała Nr 163/XXI/04 w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku.

2005-07-06 12:03:05
Uchwała Nr 162/XXI/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjum w Malborku.

2005-07-06 12:02:05
Uchwała Nr 161/XXI/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekształcenia szkół podstawowych w Malborku.

2005-07-06 12:01:04
Uchwała Nr 160/XXI/04 w sprawie nadania Gimnazjum nr 2 w Malborku przy Al. Wojska Polskiego 479 imienia Królowej Jadwigi.

2005-07-06 11:59:59
Uchwała Nr 159/XXI/04 w sprawie nadania Gimnazjum nr 3 w Malborku przy ul. Wybickiego 32 imienia Stefana Batorego.

2005-07-06 11:59:05
Uchwała Nr 158/XXI/04 w sprawie zmiany uchwały w sprawie założenia gimnazjów w Malborku.

2005-07-06 11:57:03
Uchwała Nr 157/XXI/04 w sprawie przekazania kompetencji przez Gminę Miasta Malbork na rzecz Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum” w zakresie projektu modernizacji ścieżek pieszo-rowerowych.

2005-07-06 11:55:56
Uchwała Nr 156/XXI/04 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego realizacji siódmego budynku „G” wielorodzinnego przez Malborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

2005-07-06 11:54:37