Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 179/XXIII/04 w sprawie sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt.

2005-07-06 12:37:25
Uchwała Nr 178/XXIII/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

2005-07-06 12:34:51
Uchwała Nr 177/XXIII/04 w sprawie nadania Gimnazjum Nr 1 w Malborku przy ul. Żeromskiego 45 imienia Jana III Sobieskiego.

2005-07-06 12:33:58
Uchwała Nr 176/XXIII/04 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych.

2005-07-06 12:32:50
Uchwała Nr 175/XXIII/04 w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork - Sztum”

2005-07-06 12:31:05
Uchwała Nr 174/XXIII/04 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na własność gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Malborka pozostających w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

2005-07-06 12:29:59
Uchwała Nr 173/XXIII/04 w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Malborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, będących przedmiotem użytkowania wieczystego.

2005-07-06 12:27:01
Uchwała Nr 172/XXIII/04 w sprawie zasad zlecania zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

2005-07-06 12:25:49
Uchwała Nr 171/XXIII/04 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Miasta.

2005-07-06 12:20:34