Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 210/XXVI/04 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia III edycji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta.

2005-07-06 13:12:40
Uchwała Nr 209/XXVI/04

2005-07-06 13:11:24
Uchwała Nr 208/XXVI/04 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu dla pracowników Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku.

2005-07-06 13:10:31
Uchwała Nr 207/XXVI/04 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Żłobka Miejskiego „Szarotka” w Malborku.

2005-07-06 13:09:36
Uchwała nr 206/XXVI/04 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malborku.

2005-07-06 13:08:42
Uchwała Nr 205/XXVI/04 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości komunalnych na przedszkola niepubliczne.

2005-07-06 13:07:52
Uchwała Nr 204/XXVI/04 zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości czynszu w lokalach mieszkalnych Malborskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

2005-07-06 13:06:06
Uchwała Nr 203/XXVI/04 w sprawie zmiany Uchwały Nr 172/XXIII/04 Rady Miasta Malborka z dnia 27 maja 2004 r. dotyczącej zasad zlecania zadań, udzielania dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

2005-07-06 13:04:50
Uchwała Nr 202/XXVI/04 w sprawie udzielenia dotacji Starostwu Powiatowemu w Malborku na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej.

2005-07-06 13:03:49
Uchwała Nr 201/XXVI/04 w sprawie ustalenia wysokości prowizji z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów weksli.

2005-07-06 13:02:49