Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 211/XXVII/04 w sprawie nadania kategorii dróg gminnych w Mieście Malbork.

2015-10-26 10:46:18
Uchwała Nr 220/XXVII/04 w sprawie zasad wynagradzania pracowników Straży Miejskiej w Malborku.

2005-07-06 13:29:42
Uchwała Nr 219/XXVII/04 zmieniająca uchwałę Nr 78/X/99 Rady Miasta Malborka w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Centrum Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Malborku.

2005-07-06 13:28:40
Uchwała Nr 218/XXVII/04 w sprawie: wydawania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową.

2005-07-06 13:26:52
Uchwała Nr 217/XXVII/04 w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Związku Gmin pod nazwą „Park Inwestycyjny Malbork – Sztum”

2005-07-06 13:25:46
Uchwała Nr 216/XXVII/04 w sprawie wyrażenia opinii o przystąpieniu do spółki prawa handlowego.

2005-07-06 13:24:47
Uchwała Nr 215/XXVII/04 w sprawie przygotowania przedsięwzięcia pn. „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Malborka, gmin Lichnowy i Nowy Staw”.

2005-07-06 13:22:20
Uchwała Nr 214/XXVII/04 w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na drogach publicznych na terenie Miasta Malborka, ustalenia stawek opłat za parkowanie pojazdów w tych strefach oraz ustalenia sposobu ich pobierania.

2005-07-06 13:21:16
Uchwała Nr 213/XXVII/04 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg miejskich, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Malborka.

2005-07-06 13:18:23
Uchwała Nr 212/XXVII/ 04 w sprawie przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Radę Powiatu Malborskiego na wykonanie zadań w zakresie utrzymania byłych dróg powiatowych.

2005-07-06 13:16:49