Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zaproszenie do złożenia propozycji ofertowej na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” dla szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork

2017-11-30 12:07:28
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na usługę przygotowania Studium rozwoju ekonomii społecznej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka w ramach projektu pt. „Zintegrowana współpraca JST szansą na dynamiczny rozwój społeczno- gospodarczy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka” .

 
2015-03-02 15:59:53
Zapytanie o koszt - produkt turystyczny

 
2014-09-09 14:35:51
Zapytanie o koszt - produkt turystyczny

 
2014-09-02 15:31:17
Zapytanie o koszt - atrakcyjne formy przestrzenne

 
2014-08-29 15:23:46
Zapytanie ofertowe na wykonanie studium energetycznego

 
2014-08-28 15:32:40
Opracowanie scenariusza wydarzenia kulturalnego pn. Magic Malbork i jego realizacja w dn. 9/08/2014 roku

 
2014-06-26 15:07:46
Wykonanie projektu małego szkolnego placu zabaw o pow. ok. 466 m2 wraz budową nawierzchni, ogrodzenia oraz dostawą i montażem zaprojektowanego wyposażenia placu, realizowanego w ramach rządowego programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Malborku ul. Wybickiego 32

 
2014-06-18 14:39:38
Informacja o wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 22.11.2013 r. dotyczącego złożenia propozycji cenowej dotyczącej wydruku biuletynu na potrzeby projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny” za rok 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
2013-12-10 14:35:58
Inforamcja o wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego w dniu 22.11.2013 r. dotyczącego złożenia propozycji cenowej dotyczącej zaprojektowania graficznego okładki, składu i łamania tekstu broszury na potrzeby projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Rodziny” za rok 2013 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
2013-12-10 14:33:32