Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Udzielenie kredytu w wysokości 2.460.000,00 zł Unieważniony

2018-12-04 14:56:55
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)

2018-08-31 11:39:29
BUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU MAŁEJ INFRASTRUKTURY SPORTOWO-REKREACYJNEJ O CHARAKTERZE WIELOPOKOLENIOWYM - OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI (OSA)

2018-08-09 08:53:06
Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych przy istniejącej Przystani Żeglarskiej „Park Północny” w Malborku oraz przy Kąpielisku Miejskim w Malborku w ramach projektu: „POMORSKIE SZLAKI KAJAKOWE – KAJAKIEM PRZEZ ŻUŁAWY” POSTĘPOWANIE NR 2

2018-06-07 13:14:36
Zaprojektowanie i wybudowanie przystani kajakowych przy istniejącej Przystani Żeglarskiej „Park Północny” w Malborku oraz przy Kąpielisku Miejskim w Malborku w ramach projektu: „Pomorskie szlaki kajakowe – Kajakiem przez Żuławy” W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU EUROPEJSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020.

2018-03-23 14:46:40
Budowa oświetlenia ulicznego Osiedle Słupecka realizowanego w ramach budżetu obywatelskiego.

 

2017-09-29 11:40:56
Ubezpieczenie mienia, ryzyk komunikacyjnych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków Miasta Malborka oraz jednostek podległych Miastu na okres od 01.04.2017 do 31.03.2018 r.

 

2017-03-17 11:49:53
Przebudowa wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchennych i jadalni Zespołu Szkół nr 2 w Malborku

2017-02-16 15:18:24
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork

2016-12-05 14:57:40
Zamówienie na usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w granicach administracyjnych Miasta Malbork

2016-08-25 15:16:06