Wersja archiwalna

Zaprojektowanie i wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO” Termomodernizacja budynku Muzeum Miasta Malborka w Malborku wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne  

 
 
 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 304.27k Format: .pdf Pobierz

2. SIWZ MMM.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 10.35M Format: .pdf Pobierz

3. PFU MMM (1).pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 10.39M Format: .pdf Pobierz

4. Załączniki do PFU MMM.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 4.36M Format: .pdf Pobierz

5. Audyt MMM..pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 2.92M Format: .pdf Pobierz

6. Audyt MMM - Strona tytułowa.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 238.06k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 97.52k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 2 do SIWZ- Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 79.11k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 3 do SIWZ- Oświadczenie - wykluczenie.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 79.71k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 4 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 79.02k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 5 SIWZ- Wykaz robót budowlanych.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 80.48k Format: .docx Pobierz

Załącznik nr 6 di SIWZ- Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 79.58k Format: .docx Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ- Wzór umowy - ZAPROJKETUJ I WYBUDUJ.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ- Załacznik nr 3 do umowy - Karta gwarancyjna.pdf

Data: 2019-01-08 13:55:04 Rozmiar: 845.69k Format: .pdf Pobierz

Informacja z sesji otwarcia.pdf

Data: 2019-01-29 11:24:01 Rozmiar: 462.57k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Data: 2019-02-13 09:24:33 Rozmiar: 669.28k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 292
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Edmund Orłowski
Osoba odpowiedzialna za informację : Edmund Orłowski
Czas wytworzenia: 2019-01-08 13:55:03
Czas publikacji: 2019-02-13 09:24:33
Data przeniesienia do archiwum: 2019-03-13