Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 06.02.2018 roku w sprawie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii 

 

pt. "Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom od środków odurzających lub substancji psychotropowych:
a)  Wspieranie działań profilaktycznych dla osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin,
b) Wspieranie rehabilitacji osób uzależnionych od środków odurzających lub substancji psychotropowych i ich rodzin."

 

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany.

Termin składania ofert mija 27 lutego 2018 r. o godz. 15:30.

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 28 z dnia 06.02.2018 - szczegółowe warunki otw. konkursu ofert.pdf

Data: 2018-02-06 13:41:27 Rozmiar: 4.22M Format: .pdf Pobierz

oświadczenie - wzór.doc

Data: 2018-02-06 13:41:27 Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

druk oferty realizacji zadania publicznego.doc

Data: 2018-02-06 13:41:27 Rozmiar: 115k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 140
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Sylwia Starosta-Romańczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Sylwia Starosta-Romańczuk
Czas wytworzenia: 2018-02-06 13:41:27
Czas publikacji: 2018-02-06 13:41:27
Data przeniesienia do archiwum: Brak