Ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka z dnia 11.12.2017 roku w sprawie realizacji zadań publicznych w 2018 roku w różnych obszarach działalności pożytku publicznego 

 

tj. ochrony zdrowia i promocji zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej, kultury fizycznej, kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz edukacyjnej opieki wychowawczej

 

Zwraca się uwagę na bardzo dokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, jak również "pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty", które znajduje się na 1 str. druku oferty. Warunki zawarte w ogłoszeniu, pomimo pozornego podobieństwa do poprzednich konkursów, zawierają istotne zmiany. W przypadku składania kilku ofert, każdą z nich należy złożyć w osobnej, opisanej, zamkniętej kopercie - zgodnie z wytycznymi w ogłoszeniu.

Termin składania ofert mija 04 stycznia 2018 r. o godz. 15:30.

 

Załączniki

Zarządzenie Nr 202 - szczegółowe warunki konkursu ofert.pdf

Data: 2017-12-12 09:10:53 Rozmiar: 4.6M Format: .pdf Pobierz

druk oferty realizacji zadania publicznego.doc

Data: 2017-12-12 09:10:53 Rozmiar: 114.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 533
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Sylwia Starosta-Romańczuk
Osoba odpowiedzialna za informację : Starosta-Romańczuk Sylwia, Kloskowska Halina
Czas wytworzenia: 2017-12-12 09:10:53
Czas publikacji: 2017-12-12 09:10:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak