Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE POWIŚLA I ŻUŁAW (WRAZ Z DZIAŁANIAMI INFORMACYJNO-EDUKACYJNYMI) W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020, OSI PRIORYTETOWEJ 10 ENERGIA, DZIAŁANIA 10.2 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, PODDZIAŁANIA 10.2.1 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA-WSPARCIE DOTACYJNE, WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO 

 

Wykonanie termomodernizacji obiektów w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiśla i Żuław (wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna-wsparcie dotacyjne,  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

Link do pobrania dokumentacji technicznej poniżej: 

Serwer: ftp://b-act.home.pl/

login: malftp

hasło: qwer697!!

 W celu usprawnienia/ułatwienia dostępu do materiałów na serwerze FTP, Zamawiający rekomenduje  ściągnięcie klienta FTP – polecamy FileZilli -  https://filezilla-project.org/download.php?type=client

W celu połączenia się z serwerem FTP należy wpisać trzy podstawowe parametry  w górnej części panelu:
- adres serwera FTP (podany powyżej),
-
login, czyli nazwę użytkownika (podany powyżej),
oczywiście hasło.(podany powyżej), 
następnie kliknąć "szybkie łączenie" i pobrać spakowane dokumenty.
 

Załączniki

1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 448.79k Format: .pdf Pobierz

2. SIWZ.pdf

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 3.2M Format: .pdf Pobierz

3.Załącznik nr 1 do SIWZ- Formularz ofertowy.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 104.76k Format: .docx Pobierz

4.Załącznik nr 2 do SIWZ- JEDZ.pdf

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 88.68k Format: .pdf Pobierz

5.espd.xml.7z

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 8.84k Format: .7z Pobierz

6.Załącznik nr 3 do SIWZ- Wykaz doświadczenia ekspertów.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 90.27k Format: .docx Pobierz

7.Załącznik nr 4 do SIWZ- Wykaz robót.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 85.91k Format: .docx Pobierz

8.Załącznik nr 5 do SIWZ- Wykaz osób.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 89.44k Format: .docx Pobierz

9.Załącznik nr 6 do SIWZ- oświadczenie dot. zaległości podatkowych.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 75.49k Format: .docx Pobierz

10.Załącznik nr 7 do SIWZ- Oświadczenie dot. środka zapobiegawczego.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 75.2k Format: .docx Pobierz

11.Załącznik nr 8 do SIWZ- Oświadczenie dot. przynależności do grupy kapitałowej.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 78.02k Format: .docx Pobierz

12.Załącznik nr 9 do SIWZ- OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU WYDANIA WOBEC NIEGO OSTATECZNEJ DECYZJI.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 75.39k Format: .docx Pobierz

13.Załącznik nr 10 do SIWZ - oświadczenie o braku wydania wyroku za wykroczenie.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 75.26k Format: .docx Pobierz

14.Załącznik nr 11 do SIWZ - oświadczenie o braku wyroku_decyzji.docx

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 76.75k Format: .docx Pobierz

15. Wzór umowy.pdf

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 3.06M Format: .pdf Pobierz

16. Opis przedmiotu zamówienia.pdf

Data: 2017-06-12 10:42:10 Rozmiar: 2.56M Format: .pdf Pobierz

Zmiana ogłoszenia 220711.pdf

Data: 2017-06-27 14:17:42 Rozmiar: 2.6M Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 17.pdf

Data: 2017-08-22 08:03:34 Rozmiar: 651.43k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 15.pdf

Data: 2017-08-21 15:12:44 Rozmiar: 604.48k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 21.pdf

Data: 2017-08-21 14:35:21 Rozmiar: 595.7k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 20.pdf

Data: 2017-08-21 14:35:21 Rozmiar: 590.81k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 19.pdf

Data: 2017-08-21 14:35:21 Rozmiar: 587.23k Format: .pdf Pobierz

unieważnienie część 22 i 23.pdf

Data: 2017-08-07 15:27:21 Rozmiar: 372.45k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o unieważnieniu - część 2.pdf

Data: 2017-08-04 13:38:05 Rozmiar: 336.72k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu cz. 10 i 11.pdf

Data: 2017-07-28 13:56:26 Rozmiar: 400.72k Format: .pdf Pobierz

Zawiadomienie o unieważnieniu.pdf - część 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 16

Data: 2017-07-19 15:34:46 Rozmiar: 352.82k Format: .pdf Pobierz

Informacja z sesji otwarcia ofert 19.07.2017.pdf

Data: 2017-07-19 15:18:32 Rozmiar: 1.58M Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie nr 2.pdf - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 2

Data: 2017-07-05 09:12:52 Rozmiar: 88.31k Format: .pdf Pobierz

Wyjaśnienie nr 1 do SIWZ.pdf

Data: 2017-06-27 15:12:15 Rozmiar: 2.69M Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie 242136-2017.rtf

Data: 2017-06-27 14:17:42 Rozmiar: 87.56k Format: .rtf Pobierz

Wyjaśnienie nr 2 do SIWZ.pdf

Data: 2017-06-23 14:39:48 Rozmiar: 902.77k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 18.pdf

Data: 2017-08-22 08:03:34 Rozmiar: 606.53k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 14.pdf

Data: 2017-08-25 10:58:07 Rozmiar: 654.02k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 8.pdf

Data: 2017-08-29 15:10:57 Rozmiar: 592.29k Format: .pdf Pobierz

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty - cz.14.pdf

Data: 2018-07-19 09:55:40 Rozmiar: 687.43k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 2075
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Żołędziewska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Żołędziewska
Czas wytworzenia: 2017-08-22 12:14:42
Czas publikacji: 2018-07-19 09:55:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak