Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest miasto Malbork 

 
 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY,

DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST MIASTO MALBORK

Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Malbork jest prowadzony zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z  2017r., poz. 862) oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu  prowadzenia i udostępnienia rejestru instytucji kultury (Dz. U. z  2012r., poz. 189).

 

1.  Instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu.

2.  Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco, po dokonaniu każdorazowo zmiany wpisu do rejestru, wynikającej z przepisów prawa.

3.  Nazwa rejestru: Rejestr instytucji Kultury

4.  Rejestr prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Malborka, pokój 1C (parter), tel. 55 629 04 27.

5.  Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze:

     1 - otwarty dostęp do zawartości rejestru,

     2 - wydanie  odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej.

  Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust.5, pkt 1  jest   bezpłatne i   odbywa się przez stronę Biuletynu  Informacji Publicznej organizatora.

6. Każdy na prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi   rejestrowe instytucji kultury.

7. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Opis  z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.

8. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku, na adres    wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej za potwierdzeniem odbioru.

9.  Odpis może być przesłany również w  postaci dokumentu elektronicznego.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. , poz. 1827) – wydanie poświadczonego odpisu  podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy.

 

Załączniki

Rejestr Instytucji Kultury_02_01_2018.pdf

Data: 2018-03-07 14:01:25 Rozmiar: 211.02k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1462
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Grzegorz Koniszewski
Osoba odpowiedzialna za informację : Małgorzata Krysik
Czas wytworzenia: 2012-08-13 14:34:16
Czas publikacji: 2018-05-30 13:29:32
Data przeniesienia do archiwum: Brak